สร้างรายได้จาก E-Learning Platform ขององค์กร

โพสเมื่อ : 10 months ago

10 ไอเดียการนำ E-Learning Platform สำหรับองค์กร มาประยุกต์ใช้สำหรับหารายได้จากบุคคลภายนอก
1.Course Online Services

           ใช้ E-Learning Platform ขององค์กรเพื่อสร้างและจัดสร้างคอร์สเรียนที่มีคุณภาพและเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับบุคคลภายนอกทำการขายคอร์สเรียนนี้และรับรายได้จากผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้เนื้อหานั้นๆ2.Online Seminar 

           องค์กรสามารถใช้ E-Learning Platform เพื่อให้บริการการอบรมและสัมมนาออนไลน์ให้กับบุคคลภายนอกโดยเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าและความเชี่ยวชาญขององค์กรและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา3. Knowledge Testing and Certification 

           ถ้าองค์กรมีความเชี่ยวชาญในบริบทที่เฉพาะเจาะจง องค์กรสามารถใช้ E-Learning Platformเพื่อให้บริการตรวจสอบและรับรองความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจโดยเสนอการทดสอบหรือการประเมินความรู้เพื่อรับรองว่าบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง


4.Special Event 

            องค์กรสามารถใช้ E-Learning Platform เพื่อจัดกิจกรรมอบรมหรือสัมมนาพิเศษที่เน้นเนื้อหาพิเศษหรือความเชี่ยวชาญขององค์กร และเสนอให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนและชำระเงินในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ


5.Online Tutors

           องค์กรสามารถใช้ E-Learning Platform เพื่อให้บริการติวเตอร์ออนไลน์ให้กับผู้เรียนภายนอกที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือในเนื้อหาที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญ


6. Business Partnership

            องค์กรสามารถสร้างพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีความสนใจในการใช้และการพัฒนาระบบ E-Learning ร่วมกันในการตลาดและขายบริการ E-Learning Platform ให้กับผู้เรียนภายนอก7.Career Guidance and Competency Development

           องค์กรสามารถใช้ E-Learning Platform เพื่อให้บริการคำแนะนำอาชีพและการพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการทำงานหรือการเปลี่ยนสายงานโดยองค์กรสามารถเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ การพัฒนาทักษะและความสามารถและข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ที่สามารถเข้าถึงผ่านระบบ E-Learning Platform8.Online Learning Events and Products Workshop

                องค์กรสามารถใช้ E-Learning Platform เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร ในการสอนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือเทคนิคการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความสนใจและความน่าสนใจให้กับผู้เรียนภายนอก


9.Life Long Learning Membership

           องค์กรสามารถสร้างระบบสมาชิกที่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เรียนภายนอกซึ่งจะให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงเนื้อหาพิเศษหรือข้อมูลเสริมที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ฟรี เพื่อเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้


10.Online Community Building

           องค์กรสามารสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์สำหรับผู้เรียนภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียน องค์กรสามารถใช้ E-Learning Platform เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการโต้วาที การแบ่งปันความคิดเห็น และการสนทนาในรูปแบบกระจายที่ผู้เรียนภายนอกสามารถเข้าร่วมได้ เช่น การให้บริการเวทีการสนทนาออนไลน์การจัดกิจกรรมแบบสังคมออนไลน์ เป็นต้นเพื่อสร้างชุมชนที่เชื่อมต่อและให้ความรู้รอบด้านในตลาดของผู้เรียนภายนอก


ติดต่อเราเพื่อพูดคุย Idea เพิ่มเติม ได้ทันที


สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 099-062-0640 
line : @learnrockets (มี @ ด้านหน้า)

Share : Share on Facebook Share on Twitter
Tags: e-learning